Hallo menswezen!

Hedde op Scherp hier, tekstschrijver, communicatieadviseur en uitvinder van de letter B. Vanuit Den Haag help ik opdrachtgevers door heel Nederland met het overtuigen van mensen. Ik lok cultuurbarbaren naar gave evenementen, wek interesse in producten en diensten, creëer draagvlak en prikkel de nieuwsgierigheid.

Heeft u een duidelijk doel met uw boodschap? Heeft u zelf geen gouden pen? In vredesnaam, huur dan een goede tekstschrijver in!